دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مصاحبه با خبرنگار همگام اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته از ۳۱۶ نمونه گرفته شده ۱۳۴ مورد جدید مثبت داشته ایم که ۶۴ نفر مربوط به آبادان، ۴۰ نفر از خرمشهر و در شادگان ۳۰ مورد مثبت قطعی ابتلا به کووید-۱۹ گزارش شده است. وی […]

دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مصاحبه با خبرنگار همگام اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته از ۳۱۶ نمونه گرفته شده ۱۳۴ مورد جدید مثبت داشته ایم که ۶۴ نفر مربوط به آبادان، ۴۰ نفر از خرمشهر و در شادگان ۳۰ مورد مثبت قطعی ابتلا به کووید-۱۹ گزارش شده است.

وی افزود: از این ۱۳۴ مورد مثبت جدید ۱۱۶ نفر به صورت سرپایی هستند (آبادان ۵۰ نفر، خرمشهر ۳۷ نفر و شادگان ۲۹ نفر)

رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: طی روز گذشته نیز ۳۶ نفر بستری و ۳۸ نفر نیز بهبود و از بیمارستان ترخیص شده اند بنابراین در حال حاضر کل موارد مثبت بستری در بیمارستان ۱۹۱ نفر است.