دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مصاحبه با خبرنگار همگام خبر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته از ۳۸۳ نمونه گرفته شده ۱۶۱ مورد جدید مثبت داشته ایم که ۷۸ نفر مربوط به آبادان، ۵۵ نفر از خرمشهر و در شادگان ۲۸ مورد مثبت قطعی ابتلا به کووید-۱۹ گزارش شده است. […]

دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مصاحبه با خبرنگار همگام خبر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته از ۳۸۳ نمونه گرفته شده ۱۶۱ مورد جدید مثبت داشته ایم که ۷۸ نفر مربوط به آبادان، ۵۵ نفر از خرمشهر و در شادگان ۲۸ مورد مثبت قطعی ابتلا به کووید-۱۹ گزارش شده است.

وی افزود: از این ۱۶۱ مورد مثبت جدید ۱۵۰ نفر به صورت سرپایی هستند (آبادان ۷۱ نفر، خرمشهر ۵۲ نفر و شادگان ۲۷ نفر)

رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: طی روز گذشته نیز ۳۷ نفر بستری و ۳۲ نفر نیز بهبود و از بیمارستان ترخیص شده اند بنابراین در حال حاضر کل موارد مثبت بستری در بیمارستان ۱۸۶ نفر است.

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر