بیش از ۹ میلیون جوان در سن ازدواج و مجرد هستند علی اکبر معصوم جمعیت شناس: ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جوان در سن ازدواج و مجرد در ایران وجود دارد. ۲۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور هم تا ۵۰ سالگی ازدواج نکردند و مجرد قطعی محسوب می‌شوند. جمعیت کشور بیش از ۸۴ میلیون […]

بیش از ۹ میلیون جوان در سن ازدواج و مجرد هستند

علی اکبر معصوم جمعیت شناس:
۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جوان در سن ازدواج و مجرد در ایران وجود دارد.

۲۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور هم تا ۵۰ سالگی ازدواج نکردند و مجرد قطعی محسوب می‌شوند.

جمعیت کشور بیش از ۸۴ میلیون نفر است و در کل ۲۶ میلیون خانواده با تعداد افراد ۳.۱ نفر در کشور زندگی می‌کنند.

در حال حاضر ۴۵ درصد ولادت های کشور از مادران بالای ۳۰ سال است.

تأخیر در ازدواج و بالا رفتن سن فرزند آوری منجر به محدود شدن باروری و کاهش جمعیت شده است.

تا سال ۱۴۰۸ رشد آمار زنان در این سن متوقف می شود و سپس با کاهش آمار زنان بارور مواجه می شویم.