بعد از ابلاغ دیوان عدالت اداری کشور مبنی برلغو معافیت های مالیاتی منطقه آزاد اروند موجی از ناراحتی و نگرانی درمیان نخبگان ،کنشگران و فعالان در منطقه پدیدار گشته است. واقعیت اینست که از میان تمام جاذبه هایی که برای اروندنشینان باقی مانده بود همین معافیت مالیاتی بود که آن هم یک شبه وبا […]

 

بعد از ابلاغ دیوان عدالت اداری کشور مبنی برلغو معافیت های مالیاتی منطقه آزاد اروند موجی از ناراحتی و نگرانی درمیان نخبگان ،کنشگران و فعالان در منطقه پدیدار گشته است.
واقعیت اینست که از میان تمام جاذبه هایی که برای اروندنشینان باقی مانده بود همین معافیت مالیاتی بود که آن هم یک شبه وبا دستوری ازتهران لغوگشت.
دربحث توسعه هرمنطقه باید به توسعه همه جانبه آن منطقه توجه کرد و مهمترین بعد توسعه ،توسعه منابع انسانی است که دولت ها با ایجاد مشوق هایی نسبت به بکارگیری نیروهای سرآمد ونخبه درآن مناطق سنگ بنای توسعه را میگذارند، علی ایحال با این بخشنامه هیچ انگیزه ای برای کارکنان این مناطق که سالیان سال است با تحمل مشکلات متعدد زیستی وآب وهوایی وریزگردو……درعمران وآبادی این منطقه سهیم بوده اند باقی نمی ماند.

بنا به پیگیری های تیم خبری همگام خبر: درخواست اکید وفوری مطالبه گران اجتماعی ، نخبگان واهالی محترم منطقه آزاد اروند لغو این بخشنامه ومعافیت مالیاتی منطقه کمافی السابق است تا بتوانند در راه جبران کمبودهای منطقه که در سالیان جنگ بر چهره شهرهای آبادان و خرمشهر چنگ انداخته است هم چنان دلگرم به پشتیبانی ومدد دولت در راه احیای دوباره اقتصاد این منطقه باشند.
مدیریت منطقه آزاد اروند نیز درخواست کمک از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ،نخبگان ،فعالان وذی نفوذان همشهری درمرکز در زمینه لغو ممنوعیت معافیت مالیاتی منطقه را دارند که نشانه همسویی خواست مدیران با مطالبه مردم منطقه را دارد.
اکبرکاویانپور

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر