سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی را علیه ولیعهد عربستان سعودی در یکی از دادگاه های کشور آلمان مطرح کرد و به دنبال آن دادگاه کارلسروهه پرونده ای را برای رسیدگی به شکایت مطرح شده علیه محمد بن سلمان به اتهام دست داشتن در تعقیب روزنامه نگاران مخالف و قتل وحشتناک «جمال خاشقجی» تشکیل داد […]

 

سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی را علیه ولیعهد عربستان سعودی در یکی از دادگاه های کشور آلمان مطرح کرد و به دنبال آن دادگاه کارلسروهه پرونده ای را برای رسیدگی به شکایت مطرح شده علیه محمد بن سلمان به اتهام دست داشتن در تعقیب روزنامه نگاران مخالف و قتل وحشتناک «جمال خاشقجی» تشکیل داد