یک روزنامه عرب‌زبان به نقل از منابع آمریکایی نوشت: اینکه رئیس جمهور آمریکا می گوید این کشور امکان تحریم مستقیم ولیعهد سعودی را ندارد یک دروغ است. مقامات ایالات متحده آمریکا اینگونه استناد می کنند که از آنجایی که بن سلمان مقام ارشد یک کشور خارجی محسوب می شود، واشنگتن نمی‌تواند به طور مستقیم […]

 

یک روزنامه عرب‌زبان به نقل از منابع آمریکایی نوشت: اینکه رئیس جمهور آمریکا می گوید این کشور امکان تحریم مستقیم ولیعهد سعودی را ندارد یک دروغ است.

مقامات ایالات متحده آمریکا اینگونه استناد می کنند که از آنجایی که بن سلمان مقام ارشد یک کشور خارجی محسوب می شود، واشنگتن نمی‌تواند به طور مستقیم تحریم هایی را علیه آن اعمال کند.