متاسفانه مدتی است که درشهرستان خرمشهر، شاهدصحنه های اعتراض واعتصاب بعضی از کارکنان دستگاههای دولتی هستیم که دل هربیننده ای رابه دردمی اورد که شایدبامدیریتی جامع ازسالهاقبل تاکنون می توانستنداز این تشنگی پیشگیری کرده و این همه ناامیدی رادر دل کارگران وپرسنل تلاشگر وزحمتکش که بایک دنیاامیدبه محل کارخود آمده اند را بکاهند هدف […]

 

متاسفانه مدتی است که درشهرستان خرمشهر، شاهدصحنه های اعتراض واعتصاب بعضی از کارکنان دستگاههای دولتی هستیم که دل هربیننده ای رابه دردمی اورد
که شایدبامدیریتی جامع ازسالهاقبل تاکنون می توانستنداز این تشنگی پیشگیری کرده و این همه ناامیدی رادر دل کارگران وپرسنل تلاشگر وزحمتکش که بایک دنیاامیدبه محل کارخود آمده اند را بکاهند

هدف نگارنده نه تشویش اذهان عموم ، نه تشویق دیگر و دیگریست ،بلکه هدف ، همدلی با کسانی است که خودرا همدرد انها می داند!
بخصوص دراین شرایط سخت اقتصادی ونزدیک شدن شب عیدویک دنیا امید ودلخوشی برای روزهای پیش رو.

باور کنیم چنانچه نظارت جامع تری برعملکرد مدیران وقت وجود داشت امروز کمتر شاهداین صحنه های دلخراش بودیم.

شایسته است که منتخب مردم جهت رفع مشکلات ومعضلات این عزیزان با همسوشدن با دیگرمدیران بخصوص فرماندار ویژه شهرستان خرمشهرواعضای شورای تامین هرچه سریعترچاره ای بیاندیشد وشادی را راهی خانه وخانواده این عزیزان بکند

به امید روزهای بهتر

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر